Home
De bemanning
In de media
Doopceel en meer ...
Gate Project


Foto's en reisverslagen:
Las Palmas
Dakar
Saġ Vincente
Paramaribo
Barbados
Trinidad
Op zee
Tenerife
etc. volgen.Contact

Copyright

Hr.Ms. Onversaagd (A854) in 1974

Hr.Ms. ONVERSAAGD (A854) GATE-PROJECT 1974 M884 MSO-480

HR. MS. ONVERSAAGD IN GATE-PROJECT

Hr.Ms. `Onversaagd' nam van half mei tot eind oktober 1974 deel aan het GATE-project voor onderzoek van de dampkring, in het ontstaangebied van tropische orkanen. Gedurende drie achtereenvolgende waarnemingsperioden van 21 dagen verrichtte Hr.Ms. Onversaagd voornamelijk metingen tussen de 1000 m onder de zeeoppervlakte en het 50 millibaarvlak, ofwel ca. 8000 m boven de zee. Deze laatste metingen werden gedaan door middel van weerballonnen. Al deze waarnemingen vonden plaats in het kader van het GATE-project. De afkorting GATE staat voor Garp (Atlantic Tropical Experiment), terwijl GARP staat voor Global Atmospheric Research Programme. Dit in het gebruik kortweg GATE-project geheten, houdt in: een wereldomvattend onderzoek van de dampkring met als speciaal te onderzoeken gebied het tropische deel van de Atlantische Oceaan.


Uit 'GARP TOPICS' No. 41 January 1976

"If there were problems in GATE they were primarily of a technological nature and, as the field phase progressed, many could be corrected or at least improved. Examples for such technical difficulties were the premature departure or non-arrival of certain ships ..."


Foto's M.L.D.


Gelezen op www.dienstmakkers.nl

Jaap van Zanten 1973 - 1974
"Heb nog wel eens spijt dat ik niet heb bijgetekend, al was het alleen voor die ene reis naar de West. In mei 1974 zat mijn diensttijd er namelijk op."

Rudy de Boer 1974-1975
"Kom graag in contact met maatjes uit die tijd."

Jan de Vrijer 1973 - 1975
"Een wereldtijd en denk er met weemoed aan terug. Een hoop geleerd en gelachen.
Leuk om terug te denken aan de captains dinners, de wal party's en de verdamper die om de haverklap uit viel."

Willem de Rooij 1972 - 1974
"Alles bij elkaar een reis waar ik met zeer veel plezier aan terug denk.
We hadden een dijk van een commandant (Cornelisse) en ons -helaas veel te vroeg overleden- schippertje Dirk van Asperen."


Na onze trip:
Fridus Koedooder 1975 - 1976
"De boot kwam net uit de West en de motoren waren net gereviseerd op de werf. Hadden ze beter niet kunnen doen. Het was dus veel proefvaren en veel op sleep weer naar Den Helder terug."


----------------------------------------------------------------------

Gelezen in het "Informatiebulletin GATE reis'

Zoals aan een ieder zal zijn opgevallen, hebben we allen zo lanzamerhand een puinthoofd gekregen van de voorbereidingen voor GATE. Enkelen onder ons kregen blaren in diverse soorten als gevolg van:

- het sleutelen aan de motoren
- het porren van de verdamper
- het sleutelen van voedingen
- het sjouwen van detail
- het laten slingeren van gereedschap (door een ander)
- het verven, het schuren, het schoonmaken en het zitten waar het niet te druk is.

Kortom, zo lanzamerhand is een ieder behoorlijk onder druk komen te staan en opgejut om ons de komende 5 maanden en 11 dagen te vrijwaren voor calamiteiten.

Desondanks heeft LTZSD 2 J,P. Mulder kans gezien om voor ons nog iets op te schrijven zodat we "voorgelicht" de zee op kunnen gaan. Lees het met aandacht!! Het zijn geen gegevens uit de vorige eeuw, maar zo recent mogelijke. Aan de lijve (niet te veel) zullen wij ondervinden of het een en ander waar is, om over enige tijd dit epistel bij de sterke verhalen over de trip te kunnen gebruiken als bewijs.

April 1974

DE COMMANDANT
Hr.Ms. Onversaagd


L.B. CORNELISSE
LTZ 1En op pagina 3 staat:

WIST U DAT:
- Alleen hele mooie jongens met lang haar mogen stappen in het buitenland.
- Het gedurende de hele reis zuinig aan met water is.
- We met z’n zestigen op een klein schip zitten, zodat een ieder z'n ochtendhumeur moet thuislaten.
- Dat we d.m.v. de videorecorder toch nog wat van de WK-voetbal zien.
- Dat we voor de gehele reis 60 films mogen bekijken en dat er bij de eerste zending van 15 films erg goede zijn o.a. Jezus Christ Superstar en vele pikante films,
-We gaan zonnen in groepen volgens de hiërarchieke weg.
-De telegrafisten ons elke avond van nieuws gaan voorzien.
-Er postzegels te verkrijgen zijn in de toko.
-Er op gezette tijden boksles wordt gegeven op de open brug door LTZ Corporaal.


----------------------------------------------------------------------

foto's Hr.Ms. Onversaagd, A854, GATE-PROJECT 1974, Havens: Las Palmas, Dakar, Sao Vincente, Paramaribo, Barbados, Trinidad, Paramaribo, Tenerife, Den Helder
MSO-480,M884,A854,Marine,Hr.Ms. ONVERSAAGD,GATE-PROJECT 1974,MSO480,Vessel Royal Dutch Navy 1974